Rodzaje badań urologicznych

Rodzaje badań urologicznych
Badania urologiczne dzieli się na:

Badania fizykalne:

  • badanie zewnętrznych narządów płciowych,
  • badanie per rectum,
  • badanie jąder.

 

Badania obrazowe:

  • badanie USG,
  • urografia,
  • tomografia komputerowa (TK)
  • rezonans magnetyczny (MR)
  • badanie USG przezodbytnicze prostaty (TRUS).
  • biopsja prostaty pod kontrolą USG

Wyróżnia się również badania obrazowe i inwazyjne. O doborze odpowiedniej formy decyduje lekarz.

Rodzaje badań urologicznych